Έκδοση ΑΦΜ Αλλοδαπού πολίτη


25 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: *
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: *
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ): *
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ): *
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ (ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ): *
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: *
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: *

Μάθε Περισσότερα


Τα επισυναπτόμενα έγγραφα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας