Τήρηση Βιβλίων σε επαγγελματίες με δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον (Delivery)


30 

Μάθε Περισσότερα


ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ DELIVERY ΚΑΔ 53.20.12)


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ MYDATA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ (ΜΗΝΙΑΙΩΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MYDATA (ΜΗΝΙΑΙΩΣ)
 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MYDATA (ΜΗΝΙΑΙΩΣ)
 • ΕΛΕΧΓΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3 (ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
 • ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ