ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ ΑΝΗΛΙΚΟΥ


Για την απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικο απαιτείται διεκπεραίωση με φυσική παρουσία στην Εφορία που ανήκει ο γονέας επιμέλειας του παιδιού στην περίπτωση διαζυγίου ή στην εφορία που ανήκει ο πατέρας σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης των γονιών


25 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ):
ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ: *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ: *

Μάθε Περισσότερα


Για την απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικο απαιτείται διεκπεραίωση με φυσική παρουσία στην Εφορία που ανήκει ο γονέας επιμέλειας του παιδιού στην περίπτωση διαζυγίου ή στην εφορία που ανήκει ο πατέρας σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης των γονιών

Τα έντυπα που θα πρέπει να έχει ο γονέας μαζί του είναι  1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
  3. ΕΝΤΥΠΟ Μ1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
  4. ΕΝΤΥΠΟ Μ7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ