Για την απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικο απαιτείται διεκπεραίωση με φυσική παρουσία στην Εφορία που ανήκει ο γονέας επιμέλειας του παιδιού στην περίπτωση διαζυγίου ή στην εφορία που ανήκει ο πατέρας σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης των γονιών


60 

ΑΦΜ ΠΑΤΕΡΑ: *
ΑΦΜ ΜΗΤΕΡΑΣ: *
ΕΠΩΥΝΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ):
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ):
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ: *
Αναφέρετε την Εφορία (Εντός Αττικής): *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ )Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ: *

Μάθε Περισσότερα


Για την απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικο απαιτείται διεκπεραίωση με φυσική παρουσία στην Εφορία που ανήκει ο γονέας επιμέλειας του παιδιού στην περίπτωση διαζυγίου ή στην εφορία που ανήκει ο πατέρας σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης των γονιών

Τα έντυπα που θα πρέπει να έχει ο γονέας μαζί του είναι  1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
  3. ΕΝΤΥΠΟ Μ1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
  4. ΕΝΤΥΠΟ Μ7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ