Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


10 

Μάθε Περισσότερα


Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • προαιρετικά την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email)