ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ MYDATA (Δείτε εδώ το πακέτο που σας ταιριάζει)
  • ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
  • ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΠΑ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε1 Ε2 Ε3
  • ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  • ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο asgroupconsultants@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2107483394