1 λεπτά ανάγνωσης
21 May
21May

Σε εφαρμογή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου στην διεύθυνση https://aitimata.zografou.gov.gr/ 

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς taxis και ακολουθεί η εγγραφή στις υπηρεσίες με e-mail και κινητό τηλέφωνο

Από την εφαρμογή θα μπορείτε να αιτηθείτε τα παρακάτω πιστοποιητικά

 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
 • ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την έκδοση κάποιων πιστοποιητικών θα χρειαστεί να επισυνάψετε τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν στην αίτηση σας


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.