Ενημερώσεις για την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων 2021


Ενημερώσεις για την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων 2021

Πατήστε εδώ και ενημερωθείτε συνεχώς για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Σε λειτουργία η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2021.ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατεβάστε το αρχείο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε. ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2020 (Β΄ Έκδοση).xlsexcel και δείτε τι φόρο θα πληρώσετε με απεριόριστο αριθμό εκκαθαρίσεων