Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής

Σύστημα υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2022 (ν.3213/2003 άρθρο 1, παρ.2). Με το άρθρο 3 της τροπολογία παρατείνεται μέχρι και την 28/02/2022, η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1η.1.2021 έως και 31η.10.2021 και ετήσιων του έτους 2021), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν. 3213/2003).

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: asgroupconsultants@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210-7483394 και κλείστε το ραντεβού σας
Διατίθεται ηλεκτρονική υπηρεσία πόθεν έσχες εδώ


ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2021