ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2021


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής

Σύστημα υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Δεκεμβρίου 2021 (ν.3213/2003 άρθρο 1, παρ.2).

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: asgroupconsultants@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210-7483394 και κλείστε το ραντεβού σας
Διατίθεται ηλεκτρονική υπηρεσία πόθεν έσχες εδώ


ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2021